Αλέξανδρος Μόδης

2216 posts
Ηλεκτρονικός Μηχανικός με πάθος τον προγραμματισμό και την ταχύτητα. Στο κουρμπέτι της ενημέρωσης για τα motorsport από το 2011.